Trwa rejestracja uczestników.

Liczba miejsc ograniczona*. Na zgłoszenia czekamy jeszcze

#ZSSIPOoAutyźmie

Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Radomiu, ul. Lipska 2 oraz Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym ,,Do Celu” im. Św. Brata Alberta zaprasza na VI Ogólnopolską Konferencję Naukowo-Szkoleniową ONLINE „Autyzm - w szkole i w rodzinie’’, która odbędzie się ze względu na obecnie panujące obostrzenia w formie zdalnej z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams.
Patronat honorowy nad konferencją objął Prezydent Miasta Radomia - Radosław Witkowski.
Konferencja skierowana jest do nauczycieli szkół specjalnych, ogólnodostępnych, przedszkoli, pracowników poradni psychologiczno - pedagogicznych, logopedów, psychologów, dyrektorów szkół, studentów oraz rodziców dzieci ze spektrum autyzmu. Celem tegorocznej konferencji jest pokazanie wielu spojrzeń na funkcjonowanie dziecka ze spektrum autyzmu w szkole i w rodzinie. Zaprezentowane zostaną różne rozwiązania pomocne dla osób pracujących z dziećmi i młodzieżą z autyzmem, jak i dla ich rodzin. Uczestnicy zostaną zapoznani również z nowym narzędziem do diagnozy funkcjonalnej dzieci z ASD.

Nowa lokalizacja

Wykłady zostaną poprowadzone w formie zdalnej.

Gwarancja satysfakcji

Nasi wykładowcy przekażą merytoryczną i praktyczną wiedzę .

Znakomita obsada

Każdy z prelegentów będzie nową i znaną osobą.

Wykładowcy

 • mgr Monika Lipmann

  Fundacja SCOLAR

 • mgr Angelika Łasocha

  Autyzm Startup

 • dr Alicja Niedźwiecka

  UW

 • dr Rafał Kawa

  Uniwersytet Warszawski

 • mgr Katarzyna Płucienniczak

  EDUPROF

 • mgr Ewelina Młynarczyk-Karabin

  APS

PROGRAM

mgr Angelika Łasocha

"Uczeń ze spektrum autyzmu w placówce oświatowej"

AUTYZM Startup!

90min

dr Alicja Niedźwiecka

"Interakcje rodzic- dziecko z zaburzeniami ze spektrum autyzmu"

Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego

60min

mgr Katarzyna Płucienniczak

"PEP-3PL- nowe narzędzie do diagnozy funkcjonalnej dzieci z ASD"

Centrum szkoleniowe EDUPROF

60min

dr Rafał Kawa

"Autopercepcja u osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu"

Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego

60min

Materiały informacyjne

Informacja, program, warunki uczestnictwa, opłaty.

Pobierz .pdf

Formuła ONLINE

Konferencja odbędzię się on-line

z wykorzystaniem platformy Microsoft TEAMS

hotel

Rejestracja

Prosimy o wypełnienie formularza:

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) z dnia27 kwietnia 2016 o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informujemy, iż
1. Administratorem Pana/Pani danych jest Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Radomiu ul. Lipska 2.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych może Pan/Pani uzyskać mailowo pod adresem: iod@zssipo.radom.pl,
3. Pana/Pani dane będą przetwarzane wyłącznie w celu organizacji i obsługi uczestników Konferencji „Autyzm – w szkole i w rodzinie”(na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji tego celu przez Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Radomiu ul. Lipska 2 do czasu cofnięcia zgody.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5. Posiada Pan/Pani prawo żądania od Administratora dostępu do danych, które Pana/Panią dotyczą, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody udzielonej na przetwarzanie danych.
6. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
7. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale jednocześnie niezbędne do zarejestrowania uczestnika konferencji i realizacji celu opisanego w punkcie 3.
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji,w tym profilowania.

Sponsorzy i Partnerzy

Zainteresowany pakietem sponsorskim / partnerskim konferencji? Zgłoś się do Nas na adres konferencja@zssipo.radom.pl Podamy więcej szczegółów.