Msc Rianne Verschuur

Radbout UniversityHolland

Trening reakcji kluczowych dla dzieci ze spektrum autyzmu

Trening reakcji kluczowych jest naturalistyczną metodą interwencji dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, opartą na badaniach naukowych i zasadach stosowanej analizy zachowania. Celem treningu jest nauczenie kluczowych umiejętności dzieci ze spektrum autyzmu, prowadzące do ogólnej poprawy ich funkcjonowania. Omówione zostaną historia, charakterystyka, wdrażanie treningu oraz badania nad jego efektywnością.

Uczenie reakcji kluczowych w środowisku szkolnym oraz trening dla kadry, rodziców i nauczycieli

Trening reakcji kluczowych jego wdrażany w naturalnym środowisku dziecka. Istotnym jego elementem jest szkolenie rodziców. W pierwszej części wykładu omówione zostaną kwestie szkolenia rodziców i pracowników w zakresie treningu reakcji kluczowych.

Druga część wykładu będzie poświęcona uczeniu reakcji kluczowych w środowisku szkolnym. Większość dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu przebywa bowiem w szkole przez kilka godzin dziennie, ale proces ich edukacji stanowi często dla nauczycieli poważne wyzwanie. Chociaż coraz więcej interwencji opartych na wynikach badań jest dostępnych dla tej populacji, jednak niewiele z nich zostało wdrożonych systematycznie w środowisku szkolnym. Trening reakcji kluczowych w środowisku szkolnym to wersja treningu reakcji kluczowych dostosowana do środowiska klasy szkolnej. W ramach wykładu omówione zostaną kwestię wdrażania tego treningu, szkolenia nauczycieli i badań nad jego efektywnością.